Verkoopverbod auto’s met conventionele verbrandingsmotoren

Verkoopverbod auto’s met conventionele verbrandingsmotoren

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Elektrische auto’s een duurzame aandrijving hebben;
  • De actieradius van elektrische auto’s groeit;
  • Er continu nieuwe aandrijfmethoden en energie-opslag voor auto’s worden ontwikkeld;
  • Auto’s met conventionele aandrijving maar mondjesmaat duurzamer worden;

Overwegende dat:

  • Er geen onnodige kapitaalvernietiging moet plaatsvinden;
  • Het gemiddeld 4 jaar kost om een volledig nieuw automodel te ontwikkelen;
  • De huidige stand der techniek nog niet zover gevorderd is dat elektrische auto’s de auto met conventionele motor kan vervangen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten pleiten voor een verkoopverbod van auto’s met conventionele verbrandingsmotoren per 1-1-2025.

Gerelateerde pagina's