Verkoopverbod auto’s met conventionele verbrandingsmotoren

Verkoopverbod auto’s met conventionele verbrandingsmotoren

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Elektrische auto’s een duurzame aandrijving hebben.
  De actieradius van elektrische auto’s groeit.
  Er continu nieuwe aandrijfmethoden en energie-opslag voor auto’s worden ontwikkeld.
  Auto’s met conventionele aandrijving maar mondjesmaat duurzamer worden.

overwegende dat

 • Er geen onnodige kapitaalvernietiging moet plaatsvinden.
  Het gemiddeld 4 jaar kost om een volledig nieuw automodel te ontwikkelen.
  De huidige stand der techniek nog niet zover gevorderd is dat elektrische auto’s de auto met conventionele motor kan vervangen.
  Duurzaamheid een dingetje is.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten pleiten voor een verkoopverbod van auto’s met conventionele verbrandingsmotoren per 1-1-2025.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Steeds meer fabrikanten ontwikkelen elektrische auto’s. Deze auto’s worden ook steeds bereikbaarder voor de gewone consument. Met een harde datum kan deze ontwikkeling worden aangejaagd. Het wordt zo voor fabrikanten duidelijk waar zij zich op moeten richten.