Boycot Rusland

Boycot Rusland

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • De Russische oorlogsmachine loopt op onze euro’s en dollars;
  • Rusland niet in staat is om zonder handel met het westen haar oorlogseconomie te laten draaien;
  • Een complete boycot van Rusland Oekraïne helpt in haar strijd;

overwegende dat;

  • Wij nog meer bereid moeten zijn om offers te brengen voor het dappere Oekraïense volk;
  • Alle autocraten en dictators moeten zien waar wij toe bereid zijn om onze waarden te verdedigen;
  • Iedere kogel, bom en raket die Rusland niet kan produceren minder Oekraïense slachtoffers betekent;

spreekt uit dat;

  • Nederland zo snel mogelijk volledig stopt met het afnemen van Russische energie

en gaat over tot de orde van de dag