Sancties China

Sancties China

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

 • De democratie in Hong Kong ernstig onder druk staat;
 • China Oeigoeren in ‘’heropvoedingskampen’’ (concentratiekampen) stopt voor culturele assimilatie en familie in andere landen zoals Nederland afperst;
 • China organen rooft van gevangenen en minderheden als de Falun Gong;
 • China religieuze minderheden onderdrukt;
 • China aan ongekende massasurveillantie doet;
 • Liberale grondrechten en mensenrechten als persvrijheid, vvmu en gelijkheid van man en vrouw niet bestaan in China;

overwegende dat

 • Mensenrechten belangrijk zijn;
 • China het VN-mensenrechtenverdrag heeft ondertekend;
 • Nederland op dit moment sancties hanteert tegen landen die veel hoger scoren op mensenrechten volgens de Human Freedom Index, zoals Nicaragua, Turkije en Servië;
 • Mensenrechten en morele consistentie boven puur economisch belang gaan;
 • Sancties een prikkel zijn om verdere repressie te voorkomen of huidige te ontdoen;
 • De Rijksoverheid mensenrechtenschendingen noemt als een belangrijke reden voor sancties;
  Veel Nederlandse sancties via de EU gaan, omdat we samen veel meer invloed hebben op het wereldtoneel;
 • China zeer invloedrijk is en daarmee ook een voorbeeldpositie kan hebben;

spreekt uit dat

 • Nederland binnen de EU pleit voor een Europees sanctiepakket tegen China, proportioneel met de mensenrechtelijke situatie in het land en het democratische gehalte van Hong Kong.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's