Sancties China

Sancties China

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

 • De democratie in Hong Kong ernstig onder druk staat;
 • China Oeigoeren in ‘’heropvoedingskampen’’ (concentratiekampen) stopt voor culturele assimilatie en familie in andere landen zoals Nederland afperst;
 • China organen rooft van gevangenen en minderheden als de Falun Gong;
 • China religieuze minderheden onderdrukt;
 • China aan ongekende massasurveillantie doet;
 • Liberale grondrechten en mensenrechten als persvrijheid, vvmu en gelijkheid van man en vrouw niet bestaan in China;

Overwegende dat:

 • Mensenrechten belangrijk zijn;
 • China het VN-mensenrechtenverdrag heeft ondertekend;
 • Nederland op dit moment sancties hanteert tegen landen die veel hoger scoren op mensenrechten volgens de Human Freedom Index, zoals Nicaragua, Turkije en Servië;
 • Mensenrechten en morele consistentie boven puur economisch belang gaan;
 • Sancties een prikkel zijn om verdere repressie te voorkomen of huidige te ontdoen;
 • De Rijksoverheid mensenrechtenschendingen noemt als een belangrijke reden voor sancties;
  Veel Nederlandse sancties via de EU gaan, omdat we samen veel meer invloed hebben op het wereldtoneel;
 • China zeer invloedrijk is en daarmee ook een voorbeeldpositie kan hebben;

Spreekt uit dat:

 • Nederland binnen de EU pleit voor een Europees sanctiepakket tegen China, proportioneel met de mensenrechtelijke situatie in het land en het democratische gehalte van Hong Kong.

Gerelateerde pagina's