Kunst en het Koningshuis I

Kunst en het Koningshuis I

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Al decennia lang staatsgeschenken en kunst die via geld uit de Staatskas aangeschaft zijn op veilingen verschijnen;
  • De bovengenoemde categorie kunst een belangrijk onderdeel is van de koninklijke- en Nederlandse culturele geschiedenis;

Overwegende dat:

  • Dergelijke kunst niet zomaar op een veiling hoort te eindigen;
  • Giften van andere Staatshoofden aan het Staatshoofd van Nederland niet als handelsvoorwerpen gezien moeten worden;
  • Nationale musea in alle gevallen als eerste de mogelijkheid krijgen nationaal erfgoed tentoon te stellen, dan wel in bruikleen te nemen;

Spreekt uit dat:

  • Officiële geschenken en kunst, gekocht met geld uit de Staatskas, worden aangemerkt als Nationaal Roerend Erfgoed.

Gerelateerde pagina's