Achternamen

Achternamen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

  • Er hier in Nederland gekozen moet worden voor een achternaam van 1 van de ouders van een kind.

overwegende dat

  • Bij scheidingen circa 80% v/d kinderen bij moeder blijft wonen, terwijl 91,3% v/d kinderen achternaam van vader draagt.
    Er in andere landen de mogelijkheid is om beide achternamen door te geven aan kinderen.
    Er verschillende ouderschapsconstructies zijn en behoefte is aan meer mogelijkheden.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat ouders in staat moeten worden gesteld hun kinderen beide achternamen te geven

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's