Plagenbestrijding

Plagenbestrijding

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • In Nederland een opmars is van plagen als muizen, ratten, bedwantsen, vlooien, etc;
 • Het bestrijden van deze plagen erg prijzig is;
 • Veel minimahuishoudens en studenten professionele bestrijding niet kunnen betalen;
 • Veel minimahuishoudens en studenten ziekte riskeren door de plagen niet effectief te bestrijden;
 • Bij huur altijd de huurder aansprakelijk en verantwoordelijk is;
 • Er in vanuit veel gemeente wel financiële steun is voor bestrijding in openbare ruimtes ;
 • Dit uitzichtloze situaties creëert en tot depressie kan leiden;
 • Het binnenhalen van dit soort plagen niet altijd te wijten is aan de hygiëne van het huishouden;

Overwegende dat:

 • De JD niet wenst dat door een gebrekkige financiële situatie het woongenot van minimahuishoudens wordt beperkt door plagen;
 • De JD veel gebruik maakt van hostels en dat hostels bekend staan als brandhaarden voor bedwantsen;
 • In studentenwoningen eerdergenoemde plagen veel voorkomen;

Spreekt uit dat:

 • Er na een erkende controle op aanwijzingen van desbetreffende plagen financiële steun gegeven moet worden aan minimahuishoudens en studenten die leiden onder vermindering van woongenot door plagen.

Gerelateerde pagina's