plagenbestrijding

plagenbestrijding

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

 • In Nederland een opmars is van plagen als muizen, ratten, bedwantsen, vlooien, etc;
 • Het bestrijden van deze plagen erg prijzig is;
 • Veel minimahuishoudens en studenten professionele bestrijding niet kunnen betalen;
 • Veel minimahuishoudens en studenten ziekte riskeren door de plagen niet effectief te bestrijden;
 • Bij huur altijd de huurder aansprakelijk en verantwoordelijk is;
 • Er in vanuit veel gemeente wel financiële steun is voor bestrijding in openbare ruimtes ;
 • Dit uitzichtloze situaties creëert en tot depressie kan leiden;
 • Het binnenhalen van dit soort plagen niet altijd te wijten is aan de hygiëne van het huishouden;

overwegende dat

 • De JD niet wenst dat door een gebrekkige financiële situatie het woongenot van minimahuishoudens wordt beperkt door plagen;
 • De JD veel gebruik maakt van hostels en dat hostels bekend staan als brandhaarden voor bedwantsen;
 • In studentenwoningen eerdergenoemde plagen veel voorkomen;

spreekt uit dat

 • Er na een erkende controle op aanwijzingen van desbetreffende plagen financiële steun gegeven moet worden aan minimahuishoudens en studenten die leiden onder vermindering van woongenot door plagen.

en gaat over tot de orde van de dag.