Importverbod illegaal gekapt hout

Importverbod illegaal gekapt hout

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

  • In 2010 de Europese Unie met steun van Europarlementariërs van D66 het importverbod op illegaal gekapt hout ingesteld heeft in de EU Timber Regulation (EUTR);
  • 28 procent van de in Nederland ingevoerde bewerkte houtproducten voor consumenten (46,5 procent wanneer de financiële waarde van deze houtproducten meegerekend wordt) buiten de controle van de EUTR valt;
  • Het importverbod dus effectiever kan zijn in het bestrijden van de illegale houtkap;

Overwegende dat:

  • Het importverbod op illegaal gekapt hout dient om de illegale houtkap te bestrijden;
  • Het bestrijden van de illegale houtkap nog steeds een belangrijk en nastrevenswaardig doel is;
  • Het importverbod veel effectiever zou zijn in het bestrijden van de illegale houtkap wanneer ook de producten die tot op heden buiten de controle van de EUTR vallen onder deze regeling zouden vallen, zodat producten die deels of geheel vervaardigd zijn uit illegaal gekapt hout niet meer geïmporteerd kunnen worden;

Spreekt uit dat:

  • De EUTR uitgebreid moet worden naar bewerkte houtproducten, zodat het importverbod op illegaal gekapt hout ook gaat gelden producten die deels of geheel vervaardigd zijn uit illegaal gekapt hout.

Gerelateerde pagina's