Asielzoekers

Asielzoekers

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

constaterende dat

 • Migranten zonder status of verblijfsvergunning momenteel geen (vrijwilligers)werk
  mogen doen of mogen studeren;
 • Uit onderzoek blijkt dat participatie de kans op integratie in de samenleving vergroot.

overwegende dat

 • Het gebrek aan werk en/of studie ervoor zorgt dat talenten onbenut blijven;
 • Het gebrek aan werk en/of studie zorgt voor verveling, onzekerheid, afhankelijkheid en stilstand;
 • Werkeloosheid in verband staat met een zwakke sociaal-economische positie en dit verband heeft met
  crimineel gedrag.

spreekt uit dat

 • Het verbod op vrijwilligerswerk voor migranten zonder verblijfsvergunning wordt
  opgeheven en mogelijkheden tot studie en arbeid worden verruimd.

en gaat over tot de orde van de dag.