Asielzoekers

Asielzoekers

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

  • Migranten zonder status of verblijfsvergunning momenteel geen (vrijwilligers)werk mogen doen of mogen studeren;
  • Uit onderzoek blijkt dat participatie de kans op integratie in de samenleving vergroot.

Overwegende dat:

  • Het gebrek aan werk en/of studie ervoor zorgt dat talenten onbenut blijven;
  • Het gebrek aan werk en/of studie zorgt voor verveling, onzekerheid, afhankelijkheid en stilstand;
  • Werkeloosheid in verband staat met een zwakke sociaal-economische positie en dit verband heeft met crimineel gedrag;

Spreekt uit dat:

  • Het verbod op vrijwilligerswerk voor migranten zonder verblijfsvergunning wordt opgeheven en mogelijkheden tot studie en arbeid worden verruimd.