Mantelzorg

Mantelzorg

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • De decentralisatie van de zorg ertoe leidt dat er meer behoefte is aan mantelzorgers;
  • Een mantelzorger vanaf januari 2015 50% in zijn bijstandsuitkering wordt gekort als hij met de naaste gaat samenwonen voor wie hij zorgt;
  • De korting op een uitkering vanuit de kostendelersnorm ook geldt voor personen die een uitkering ontvangen vanuit de ANW, IOAW en IOAZ;
  • De kostendelersnorm met betrekking tot de AOW slechts is uitgesteld tot 1 juli 2016, maar niet van de baan is;
  • Mantelzorgers erop achteruit kunnen gaan in zorgtoeslag wanneer zij samenwonen met hun naaste.

overwegende dat

  • Het verlenen van mantelzorg een bewonderenswaardige daad is die zou moeten worden gestimuleerd in plaats van worden beboet;
  • Mantelzorg leidt tot besparingen op de totale zorgkosten doordat mantelzorg goedkoper is dan professionele zorg;
  • Hulpbehoevende cliënten vaak mantelzorg prefereren boven zorg geleverd door professionals die zij niet kennen, terwijl mantelzorg nu juist financieel wordt ontmoedigd;
  • Kortingen op uitkeringen en toeslagen financiële problemen kunnen opleveren voor zieken en mantelzorgers die al samenwonen.

spreekt uit dat

  • De kortingen op uitkeringen en de zorgtoeslag vanuit de kostendelersnorm moeten worden afgeschaft voor mantelzorgers die samenwonen met een naaste aan wie zij zorg verlenen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De kostendelersnorm maakt onderdeel uit van de Participatiewet.