Mantelzorg

Mantelzorg

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

  • De decentralisatie van de zorg ertoe leidt dat er meer behoefte is aan mantelzorgers;
  • Een mantelzorger vanaf januari 2015 50% in zijn bijstandsuitkering wordt gekort als hij met de naaste gaat samenwonen voor wie hij zorgt;
  • De korting op een uitkering vanuit de kostendelersnorm ook geldt voor personen die een uitkering ontvangen vanuit de ANW, IOAW en IOAZ;
  • De kostendelersnorm met betrekking tot de AOW slechts is uitgesteld tot 1 juli 2016, maar niet van de baan is;
  • Mantelzorgers erop achteruit kunnen gaan in zorgtoeslag wanneer zij samenwonen met hun naaste;

Overwegende dat:

  • Het verlenen van mantelzorg een bewonderenswaardige daad is die zou moeten worden gestimuleerd in plaats van worden beboet;
  • Mantelzorg leidt tot besparingen op de totale zorgkosten doordat mantelzorg goedkoper is dan professionele zorg;
  • Hulpbehoevende cliënten vaak mantelzorg prefereren boven zorg geleverd door professionals die zij niet kennen, terwijl mantelzorg nu juist financieel wordt ontmoedigd;
  • Kortingen op uitkeringen en toeslagen financiële problemen kunnen opleveren voor zieken en mantelzorgers die al samenwonen;

Spreekt uit dat:

  • De kortingen op uitkeringen en de zorgtoeslag vanuit de kostendelersnorm moeten worden afgeschaft voor mantelzorgers die samenwonen met een naaste aan wie zij zorg verlenen.

Gerelateerde pagina's