Nazorg ex-sekswerkers

Nazorg ex-sekswerkers

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

  • Ex-sekswerkers die onder gedwongen omstandigheden hebben geprostitueerd, vaak kampen met ernstige psychische problemen;

Overwegende dat:

  • Ex-sekswerkers die de prostitutie in zijn gedwongen, vaak niet over de middelen beschikken om zelfstandig te herintegreren in onze samenleving;
  • Ex-sekswerkers vaak over een andere nationaliteit beschikken en de Nederlandse taal niet spreken;
  • Het essentieel is dat ex-sekswerkers de gelegenheid krijgen om hun leven te herpakken;
  • Zij gelijke kansen moeten krijgen om te participeren in de samenleving in een vrije en veilige context;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat ex-sekswerkers intensieve begeleiding kunnen ontvangen die gesubsidieerd en gefaciliteerd wordt door de overheid;
  • Er concrete afspraken gemaakt moeten worden op Europees niveau over de terugkeer van ex-sekswerkers naar hun lang van herkomst ten behoeve van de goede opvang.

Gerelateerde pagina's