Dividendbelasting

Dividendbelasting

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

  • Het kabinet Rutte III voornemens is om de dividendbelasting in Nederland in zijn geheel af te schaffen;

overwegende dat

  • De geschatte kosten van de afschaffing van de dividendbelasting 1,4 mld per jaar bedragen;
  • Volgens onderzoek van het instituut SOMO 1,1 van de 1,4 mld direct naar buitenlandse overheden zal vloeien;
  • Het afschaffen van de dividendbelasting een bijzonder inefficiënte maatregel is voor het beoogde doel: een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten tegen de afschaffing van de dividendbelasting zijn, zoals voorgenomen door kabinet-Rutte III

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De dividendbelasting is op zichzelf geen logische belasting. In een ideaal systeem zou een dividendbelasting niet wenselijk zijn. Echter, gegeven de uitwerking van de structuur van het Nederlands belastingstelsel en haar belastingverdragen is het zeer onwenselijk om de huidige dividendbelasting af te schaffen. Het grootste deel van de afschaffing zal naar buitenlandse schatkisten vloeien.

Gerelateerde pagina's