Dividendbelasting

Dividendbelasting

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

  • Het kabinet Rutte III voornemens is om de dividendbelasting in Nederland in zijn geheel af te schaffen;

Overwegende dat:

  • De geschatte kosten van de afschaffing van de dividendbelasting 1,4 miljard per jaar bedragen;
  • Volgens onderzoek van het instituut SOMO 1,1 van de 1,4 miljard direct naar buitenlandse overheden zal vloeien;
  • Het afschaffen van de dividendbelasting een bijzonder inefficiënte maatregel is voor het beoogde doel: een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten tegen de afschaffing van de dividendbelasting zijn, zoals voorgenomen door kabinet-Rutte III.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's