Strafbaarstelling maken en verspreiden deepfake-porno

Strafbaarstelling maken en verspreiden deepfake-porno

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • Het maken en verspreiden van deepfake-porno zonder toestemming een ernstige inbreuk vormt op de privacy en waardigheid van individuen;
  • Deepfake-technologie zich snel ontwikkelt en steeds geavanceerder wordt, waardoor het risico op misbruik toeneemt;
  • Bestaande wetgeving mogelijk ontoereikend is om effectief op te treden tegen de opkomende dreiging van deepfake-porno.

Overwegende dat:

  • Privacy een fundamenteel recht is dat beschermd moet worden, en het ongeoorloofd gebruik van deepfake-technologie een directe bedreiging vormt voor dit recht;
  • Het verspreiden van deepfake-porno zonder toestemming schadelijke gevolgen kan hebben voor het welzijn, de reputatie en de mentale gezondheid van de betrokken personen;
  • Het ontbreken van specifieke wetgeving tegen deepfake-porno zonder toestemming mogelijk een lacune creëert in de bescherming van individuen tegen dergelijke schadelijke praktijken.

Spreekt uit dat:

  • Het maken en verspreiden van deepfake-porno zonder de expliciete, schriftelijke toestemming van alle betrokken personen strafbaar gesteld moet worden en er maatregelen moeten worden genomen om deze vorm van inbreuk op privacy effectief te aan te pakken.
  • De wetgever hierbij moet samenwerken met technologische experts, organisaties voor (digitale) burgerrechten en andere belanghebbenden.

Gerelateerde pagina's