Europese Omroep

Europese Omroep

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Er bijzonder weinig berichtgeving over de Europese politiek is en dat de berichtgeving die er is vaak door gebrek aan expertise van lage kwaliteit is;
  • Publieke omroepen zoals BBC of publieke omroepbestellen zoals de het Nederlandse publieke omroepbestel laten zien dat een publieke gefinancierde omroep een goede informerende functie kan vervullen;

Overwegende dat:

  • Adequate berichtgeving over de politiek een essentieel aspect van democratie en een
    verantwoord bestuur is;
  • Een Europabreed gesprek van belang is voor het bevorderen van het politieke aspect van de Europese Unie;

Spreekt uit dat:

  • De Europese Unie een publieke omroep of omroepbestel moet creëren met de taakstelling actuele informatievoorziening aan de Europese bevolking over Europa te leveren en het Europese debat te bevorderen, bevolking over Europa te leveren en het Europese debat te bevorderen.