Stikstofdoelen gehaald in 2030

Stikstofdoelen gehaald in 2030

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Het kabinet Rutte IV doelen heeft gesteld om de uitstoot van stikstof naar beneden te brengen;
  • De Jonge Democraten van mening zijn dat de stikstofdoelen snel gehaald moeten worden;
  • Johan Remkes in zijn rapport heeft geconstateerd, dat het jaartal 2030 daadwerkelijk aangehouden moet worden;
  • Johan Remkes in zijn rapport heeft geadviseerd dat er twee ijkmomenten moeten komen in 2025 en 2028, om dan de voortgang van de stikstofdoelen te toetsen;
  • De kwaliteit van de natuur wordt verslechterd door de neerslag van stikstof.

Overwegende dat:

  • Door implementatie van de ijkmomenten het doel 2030 kan blijven staan, zonder onzekerheden over de haalbaarheid;
  • De stikstofcrisis zorgvuldig en spoedig aangepakt kan worden;
  • De politieke discussies over het jaartal 2030 de aanpak van de stikstofcrisis alleen maar vertraagt;
  • De nadruk van de aanpak ligt op het zo spoedig mogelijk reduceren van de stikstofuitstoot met perspectief voor de boeren.

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat de stikstofdoelen in 2030 bereikt moeten zijn, met inachtneming van de ijkmomenten.

Gerelateerde pagina's