Wederverkopers internetdiensten

Wederverkopers internetdiensten

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Er op 1 oktober 2016 een aanpassing geweest is aan de Telecomwet artikel 7.2a, lid 3 en lid 4, met betrekking tot zakelijke internetdiensten;
  • Zakelijke eindklanten van internetdiensten sindsdien kosteloos op kunnen zeggen na het verstrijken van hun contracttermijn;
  • Wederverkopers wél met opzegkosten belast worden door netbeheerders;
  • Netbeheerders zelf vaak concurreren met de wederverkopers.

Overwegende dat

  • Deze wetswijziging bedoeld is om eindgebruikers niet te benadelen bij het overstappen naar een andere leverancier voor internetdiensten;
  • In de wet juist regels zijn opgenomen om bedrijven met een monopoliepositie hun netwerk tegen een redelijk tarief open te stellen voor wederverkopers;
  • Wederverkopers bovenop de vastrechtkosten van de netwerkbeheerder ook opdraaien voor de opzegkosten;
  • Dit leidt tot een verslechterde concurrentiepositie;

Spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat wederverkopers van internetdiensten een gelijkwaardige concurrentiepositie moeten hebben aan netbeheerders met een monopoliepositie.

Gerelateerde pagina's