Duidelijkheid websites EU

Duidelijkheid websites EU

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • De sites van de instituties van de EU onnodig verwarrend zijn, noch voldoende inzicht in de agenda’s van de instituties noch voldoende inzicht in de uitslag van besluitprocedures geven;
  • Er ook geen consistentie tussen de sites van de verschillende instituten is, waardoor kennis over de werking van de site van één van de instituten je niet veel verder brengt op de site van een ander;

Overwegende dat:

  • De websites van de Europese Unie een belangrijk deel van de communicatie uit dienen te maken;
  • De transparantie van de Europese democratie gehinderd wordt door onduidelijke digitale informatievoorziening;
  • Transparantie vaak wordt gezien als iets waar de EU nog een hoop kan verbeteren;

Spreekt uit dat:

  • De sites van de instituties van de EU moeten worden herontworpen, met een focus op uniformiteit tussen de verschillende sites, duidelijkheid in het algemeen en specifiek waar het gaat om de agenda’s en uitslagen van besluitprocedures.