ProRail

ProRail

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

  • ProRail als spoorbeheerder regelmatig in het nieuws komt door fouten in aanleg en beheer van het spoor;
  • ProRail als zelfstandig bestuursorgaan alleen indirect door de politiek tot verantwoording kan worden geroepen bij fouten;
  • De minister van I&M hierdoor niet direct kan ingrijpen in het geval van misstanden bij ProRail;

Overwegende dat:

  • De vaarwegen, autowegen en kustverdediging door Rijkswaterstaat worden beheerd;
  • Het onlogisch is dat er een verschil van beheersvorm is tussen verschillende vormen van nationale infrastructuur;
  • Rijkswaterstaat een vast onderdeel van de Rijksoverheid is en onder directe verantwoordelijkheid van de minister van I&M valt;
  • Rijkswaterstaat veel ervaring heeft bij het aanbesteden en beheren van infrastructuur;
  • ProRail en Rijkswaterstaat kunnen profiteren van elkaars expertises;

Spreekt uit dat:

  • ProRail een onderdeel moet worden van Rijkswaterstaat.