Aardgas Groningen

Aardgas Groningen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Aardbevingen in Groningen al ruim 1 miljard euro aan private schade veroorzaakten;
  • Aardgaswinning per jaar evenveel elektriciteit verbruikt als 200.000 huishoudens;
  • De in zwaarte toenemende aardbevingen een steeds groter gevaar voor mensen en goederen vormen.

overwegende dat

  • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar taak verzuimt door onvoldoende schade te compenseren aan de meer dan 10.000 gedupeerden;
  • Eenieder het recht op een veilige leefomgeving heeft;
  • Aardgas geen duurzame vorm van energie is;
  • Het risico op zware aardbevingen enkel afneemt bij een radicale vermindering van de aardgaswinning;

spreekt uit dat

  • De aardgaswinning in Groningen per direct verminderd moet worden en vóór 2025 op nul moet staan;
  • De NAM onder druk moet worden gezet om voldoende schade te compenseren aan getroffenen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft uitgerekend dat bij een ernstige aardbeving 118 doden kunnen vallen en 1200 huizen kunnen instorten. Zeker na de aardbeving op 9 januari 2018 met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter is dit geen onrealistische situatie meer. Het risico op een zware aardbeving wordt pas verminderd bij een gaswinning van 12 miljard m³ per jaar (tegenover de huidige winning van 21,6 miljard m³ per jaar). Het risico op kleinere aardbevingen verdwijnt pas bij een algehele stopzetting van de aardgaswinning.