Aardgas Groningen

Aardgas Groningen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Aardbevingen in Groningen al ruim 1 miljard euro aan private schade veroorzaakten;
  • Aardgaswinning per jaar evenveel elektriciteit verbruikt als 200.000 huishoudens;
  • De in zwaarte toenemende aardbevingen een steeds groter gevaar voor mensen en goederen vormen;

Overwegende dat:

  • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar taak verzuimt door onvoldoende schade te compenseren aan de meer dan 10.000 gedupeerden;
  • Eenieder het recht op een veilige leefomgeving heeft;
  • Aardgas geen duurzame vorm van energie is;
  • Het risico op zware aardbevingen enkel afneemt bij een radicale vermindering van de aardgaswinning;

Spreekt uit dat:

  • De aardgaswinning in Groningen per direct verminderd moet worden en vóór 2025 op nul moet staan;
  • De NAM onder druk moet worden gezet om voldoende schade te compenseren aan getroffenen.

Gerelateerde pagina's