EHBO en reanimatie als onderdeel van de lerarenopleiding

EHBO en reanimatie als onderdeel van de lerarenopleiding

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

Constaterende dat:

  •  EHBO, reanimatie en AED momenteel geen verplichte onderdelen zijn van lerarenopleidingen;
  • Leraren de taak hebben om de veiligheid te waarborgen in de klas;
  • Nog veel leraren geen EHBO’ers zijn en/of niet kunnen reanimeren;

Overwegende dat:

  • Brand- en snijwonden, flauwtes, aanvallen en dergelijke ook de in klas plaatsvinden;
  •  Je als docent niet de veiligheid kunt waarborgen, zolang je geen EHBO-diploma bezit of/en niet kunt reanimeren, omdat je dan 1), geen hulp kunt verlenen aan leerlingen, 2) geen vertrouwen kunt geven aan leerlingen dat je hen, zodra nodig, hulp kunt verlenen;
  • Leraren, zodra ze aan het werk zijn, vaak geen tijd en/of geld hebben om dit nog aan te leren. De lerarenopleiding de docent moet voorbereiden op alle aspecten van het vak;

Spreekt uit dat:

  • EHBO, reanimatie en AED verplichte onderdelen moeten worden van de lerarenopleidingen.