Import van dwangarbeid

Import van dwangarbeid

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Er nog altijd producten worden geproduceerd door dwangarbeid
  • Door dwangarbeid gemaakte producten zonder belemmering kunnen worden ingekocht door bedrijven uit de EU

overwegende dat;

  • De EU beleid zou moeten maken om dit tegen te gaan
  • De EU al bezig is met het creëren van wetgeving voor een duurzame supply chain
  • De Jonge Democraten op dit gebied nog geen specifieke mening heeft
  • De Jonge Democraten voorstander is van het actief tegengaan van dwangarbeid
    en verbod een effectief middel is om productie- en inkoopgedrag te beïnvloeden

spreekt uit dat;

  • De EU een verbod moet instellen op inkoop van producten die geproduceerd zijn door dwangarbeid

en gaat over tot de orde van de dag.