Import van dwangarbeid

Import van dwangarbeid

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Er nog altijd producten worden geproduceerd door dwangarbeid;
  • Door dwangarbeid gemaakte producten zonder belemmering kunnen worden ingekocht door bedrijven uit de EU;

Overwegende dat:

  • De EU beleid zou moeten maken om dit tegen te gaan;
  • De EU al bezig is met het creëren van wetgeving voor een duurzame supply chain;
  • De Jonge Democraten op dit gebied nog geen specifieke mening heeft;
  • De Jonge Democraten voorstander is van het actief tegengaan van dwangarbeid
    en verbod een effectief middel is om productie- en inkoopgedrag te beïnvloeden;

Spreekt uit dat:

  • De EU een verbod moet instellen op inkoop van producten die geproduceerd zijn door dwangarbeid.