Zorgteam voortgezet onderwijs

Zorgteam voortgezet onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

 • Het aantal jongeren met psychische problemen volgens het CBS de afgelopen jaren significant is toegenomen;
 • Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de Coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren;
 • Sinds 2014 zoveel mogelijk leerlingen met een zorgvraag moeten instromen in het reguliere onderwijs;
 • Scholen een zorgplicht hebben;
 • Het per school of samenwerkingsverband van scholen verschilt hoe er aan die zorgplicht wordt voldaan;
 • De geboden zorg op school per school drastisch kan verschillen;

Overwegende dat:

 • Leerlingen met een zorgvraag op dit moment ontzettend veel extra werkdruk opleveren voor de docent;
 • Driekwart van de docenten aangeeft onvoldoende begeleiding te kunnen geven aan leerlingen met een zorgvraag;
 • Het burn-out percentage in het onderwijs veel hoger ligt dan gemiddeld en de afgelopen vier jaar is gestegen;
 • De werkdruk die zorgleerlingen opleveren deels kan worden weggenomen door een goed georganiseerd zorgteam;
 • Minder werkdruk het vak van docent aantrekkelijker maakt;
 • Een verplicht zorgteam daarom kan bijdragen aan het verminderen van het burn-out percentage en het lerarentekort in het onderwijs;
 • Een verplicht zorgteam de kansen van zorgleerlingen op een succesvolle toekomst verhogen en daarom bijdraagt aan meer kansengelijkheid in het onderwijs;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een verplicht zorgteam op elke middelbare school, dat minimaal bestaat uit een schoolverpleegkundige, schoolpedagoog, schoolpsycholoog en medewerkers van jeugdhulp.