Zorgteam voortgezet onderwijs

Zorgteam voortgezet onderwijs

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

 • Het aantal jongeren met psychische problemen volgens het CBS de afgelopen jaren significant is toegenomen;
 • Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de Coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren;
 • Sinds 2014 zoveel mogelijk leerlingen met een zorgvraag moeten instromen in het reguliere onderwijs;
 • Scholen een zorgplicht hebben;
 • Het per school of samenwerkingsverband van scholen verschilt hoe er aan die zorgplicht wordt voldaan;
 • De geboden zorg op school per school drastisch kan verschillen;

overwegende dat

 • Leerlingen met een zorgvraag op dit moment ontzettend veel extra werkdruk opleveren voor de docent;
 • Driekwart van de docenten aangeeft onvoldoende begeleiding te kunnen geven aan leerlingen met een zorgvraag;
 • Het burn-out percentage in het onderwijs veel hoger ligt dan gemiddeld en de afgelopen vier jaar is gestegen;
 • De werkdruk die zorgleerlingen opleveren deels kan worden weggenomen door een goed georganiseerd zorgteam;
 • Minder werkdruk het vak van docent aantrekkelijker maakt;
 • Een verplicht zorgteam daarom kan bijdragen aan het verminderen van het burn-out percentage en het lerarentekort in het onderwijs;
 • Een verplicht zorgteam de kansen van zorgleerlingen op een succesvolle toekomst verhogen en daarom bijdraagt aan meer kansengelijkheid in het onderwijs;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een verplicht zorgteam op elke middelbare school, dat minimaal bestaat uit een schoolverpleegkundige, schoolpedagoog, schoolpsycholoog en medewerkers van jeugdhulp.

en gaat over tot de orde van de dag.