Meer jongeren naar de stembus bij Europese verkiezingen

Meer jongeren naar de stembus bij Europese verkiezingen

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement ongeveer 40% procent van de jongeren ging stemmen;
  • Onderzoek heeft aangetoond dat gerichte campagnes om de opkomst bij verkiezingen te verhogen in het verleden buitengewoon effectief zijn gebleken.

Overwegende dat:

  • Een hogere opkomst onder jongeren bij de verkiezingen voor het Europees Parlement wenselijk is;
  • De legitimiteit van het Europees Parlement wordt vergroot als ook meer jongeren gaan stemmen.

Spreekt uit dat:

  • Bij de campagne van de Rijksoverheid om mensen naar de stembus te krijgen voor de Europese verkiezingen in het bijzonder aandacht moet zijn voor de doelgroep jongeren.