Verhuurdersvergunningsstelsel

Verhuurdersvergunningsstelsel

De ALV van de JD, bijeen te Maastricht op 10-11 juli 2021

constaterende dat

  • Er op de woningmarkt te veel misstanden plaatsvinden omtrent hoge huurprijzen, nalatigheid bij reparaties en andere malafide praktijken van verhuurders;

overwegende dat

  • De verhuurders makkelijker aansprakelijk moeten worden kunnen gesteld voor hun slechte gedrag;
  • De Jonge Democraten graag een zo eerlijk mogelijke woningmarkt zien;
  • Een verhuurdersvergunningsstelsel de drempel verlaagt voor huurders die stappen willen ondernemen tegen een vervelende huurbaas;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten pleiten voor een verhuurdersvergunningsstelsel op de woningmarkt.

toelichting

Een verhuurdersvergunning betekent dat een verhuurder een vergunning moet hebben om huurders in huis te nemen. Na te veel klachten kan die verhuurder een boete krijgen of de verhuurdersvergunning kwijtraken. Hiermee stimuleer je goed gedrag onder de verhuurders omdat hun vergunning in het geding kan komen wanneer ze zich misdragen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's