Prostitutie

Prostitutie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

  • Er jaarlijks duizenden mannen en vrouwen uit met name Oost-Europa, Afrika en Azië naar Nederland komen om onder valse voorwendselen een beter bestaan op te bouwen;

Overwegende dat:

  • De overheid al jaren bezig is om een effectieve aanpak te ontwikkelen die zicht geeft op gedwongen sekswerkers en bestrijding hiervan;
  • De overheid moeite heeft met het in kaart brengen van gedwongen sekswerkers en het circuit daarachter;
  • Vrijwillige prostitutie zo min mogelijk hinder moet ondervinden van de bestrijding van gedwongen prostitutie;

Spreekt uit dat:

  • Op Europees niveau intensief samengewerkt moet worden om de illegale mensenhandel van gedwongen sekswerkers in kaart te brengen en tegen te gaan;
  • De overheid intensief moet samenwerken met veiligheidsinstanties en maatschappelijke organisaties om een effectieve aanpak te garanderen;
  • De overheid prostitutie moet zien als een legale branche waarbinnen sekswerkers per definitie aanspraak kunnen maken op het arbeidsrecht en bijbehorende voorwaarden waardoor de veiligheid van prostituees gewaarborgd blijft en er zicht ontstaat op gedwongen ex-sekswerkers.

Gerelateerde pagina's