Brede brugklas

Brede brugklas

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Nederland een van de weinige landen binnen Europa is waarbij leerlingen al op 12-jarige leeftijd worden ingedeeld op een schoolniveau (vmbo, havo en vwo);
  • Hoe vroeger de selectie plaatsvindt, hoe groter de invloed van het sociale milieu van het kind is;
  • Deze dynamiek kansenongelijkheid in de hand werkt;
  • De padafhankelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem in de afgelopen jaren is toegenomen, waardoor het lastiger is geworden voor leerlingen om op een latere leeftijd alsnog door te stromen naar een ander niveau;

Overwegende dat:

  • Wij als progressief liberalen streven naar meer kansengelijkheid en hierin wetenschappelijke onderzoeken volgen;
  • Het selectiemoment in groep 8 een beperkt beeld geeft van de potentie van een kind en bovendien een sterk demotiverende werking kan hebben;
  • Het heel erg lastig is om, als je eenmaal ingedeeld bent op een bepaald niveau, nog naar een hoger niveau door te stromen;
  • Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat leerlingen die hoger presteren niet lijden onder een latere selectie en dat leerlingen die lager presteren door deze latere selectie de kans krijgen om zich te ontwikkelen naar eigen potentie;
  • Een breed aanbod aan vakken in de eerste drie jaar van de middelbare school en inclusieve klassen bijdragen aan een meer gelijkwaardige en een meer respectvolle onderlinge verhouding tussen verschillende talenten;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voor de invoer van een minimaal 1-jarige brede brugklas zijn.