Waarscuwingslabels frisdrank

Waarscuwingslabels frisdrank

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • veel consumenten zich niet bewust zijn de grote hoeveelheid suiker in
  frisdranken als ijsthee en cola en de risico’s die dit met zich meebrengt,
  zoals vergrote kans op ziektes als obesitas en diabetes.

overwegende dat

 • er een beter bewustzijn moet komen onder consumenten van deze
  grote hoeveelheden suiker en om zo de volksgezondheid te verbeteren
  op dit vlak waar het hard nodig is.

spreekt uit dat

 • frisdranken met grote hoeveelheden suiker moeten worden voorzien
  van waarschuwingslabels waarop de hoeveelheid suiker staat
  aangegeven en de risico’s duidelijk worden gemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Overgewicht in Nederland neemt toe. Dat heeft te maken met
onvoldoende bewustzijn van de gezondsheidsrisico’s van frisdrank. Als mensen beter bewust waren van de hoeveelheid suiker in frisdrank,zou er minder behoefte aan zijn. Dit bewustzijn zou standaard moeten zijn zodat mensen goed weten wat ze kopen. Door
waarschuwingslablels toe te voegen wordt het bewustzijn vergroot en
zullen consumenten minder frisdrank consumeren, terwijl zij nog even
vrij zijn om het te kopen. Het gaat dus om het terugbrengen van de
vraag op basis van mensen echt willen, en niet door een tax of een
limiet of de verkoop.