Waarschuwingslabels frisdrank

Waarschuwingslabels frisdrank

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

 • Veel consumenten zich niet bewust zijn de grote hoeveelheid suiker in
  frisdranken als ijsthee en cola en de risico’s die dit met zich meebrengt,
  zoals vergrote kans op ziektes als obesitas en diabetes;

Overwegende dat:

 • Er een beter bewustzijn moet komen onder consumenten van deze
  grote hoeveelheden suiker en om zo de volksgezondheid te verbeteren
  op dit vlak waar het hard nodig is;

Spreekt uit dat:

 • Frisdranken met grote hoeveelheden suiker moeten worden voorzien
  van waarschuwingslabels waarop de hoeveelheid suiker staat
  aangegeven en de risico’s duidelijk worden gemaakt.