Hongarije

Hongarije

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015

Constaterende dat:

  • Premier Orban zich openlijk distantieert van liberale democratische waarden waar de EU voor staat zoals de persvrijheid en het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal;
  • Orban meermaals heeft aangegeven dat hij de liberale democratie in Hongarije wil beëindigen en een voorbeeld neemt aan Rusland, China en Turkije (hij noemt Rusland zelfs een succesvol voorbeeld van een illiberale staat welke hij wil nastreven);
  • De Hongaarse bevolking zich in grote getale heeft verzet tegen zijn beleid en dit ook heeft geventileerd tijdens de afgelopen tussentijdse verkiezingen;

Overwegende dat:

  • Democratie een van de fundamentele grondwaarden is waar de EU voor staat en welke alle lidstaten moeten naleven;
  • Hongarije geen democratische traditie kent aangezien alle democratische instellingen nieuw opgebouwd zijn na 1990;
  • Premier Orban indirect de grondwaarden van de EU aanvalt;

Spreekt uit dat:

  • De JD pleit voor een intensiever toezicht op de ontwikkeling van de democratie in Hongarije vanuit de EU;
  • Onafhankelijke waarnemers het beleid van premier Orban in Hongarije moeten monitoren;
  • De EU niet alleen extern moet streven naar democratie en vrijheden, maar hier ook binnen de Unie beter op moet toezien en intern sancties moet uitdelen aan landen die zich niet conformeren aan de grondwaarden van de EU.

Gerelateerde pagina's