Verbod Cryptovaluta

Verbod Cryptovaluta

constaterende dat:

  • Cryptovaluta geen enkele intrinsieke waarde hebben;
  • Cryptovaluta hun waarde volledig ontlenen aan de vraag naar deze cryptovaluta;
  • Veel wijd gebruikte Cryptovaluta een enorme verspilling van elektriciteit zijn;

Overwegende dat:

  • Er veel minder kwetsbare jongeren hun geld kwijtraken als crypto moeilijker te verkrijgen valt;
  • Cryptovaluta een oplossing zijn op zoek naar een probleem;
  • Cryptovaluta oplichting in de vorm van een piramidespel is;

Spreekt uit dat:

  • Bezit, handel en productie van cryptovaluta verboden moet worden;

En gaat over tot de orde van de dag.