Toestaan religieuze uitingen bij politieagenten

Toestaan religieuze uitingen bij politieagenten

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • Het Nederlandse politiekorps een gebrek aan culturele diversiteit heeft;
  • Een cultureel divers politiekorps veel oplevert, zoals een vermindering in het gebruik van etnisch profileren en etnisch gerelateerde problemen in het algemeen;
  • Er in het Nederlandse politiekorps een relatief laag percentage van zowel moslims als vrouwen zit;
  • D66 voorstander is van het toestaan van religieuze uitingen in het politie-uniform;
  • Het niet toestaan van religieuze uitingen de de facto uitsluiting van een grote groep mensen tot bepaalde ambten op basis van hun religie betekent.

Overwegende dat:

  • Discriminatie in strijd is met artikel 1 van de Grondwet;
  • Uniformiteit in het uiterlijk van opsporingsambtenaren belangrijk is om de neutraliteit uit te stralen die zij als vertegenwoordiger van de staat;
  • Een religieuze uiting op het uniform niets afdoet aan de neutraliteit van en ambtenaar;
  • Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het verbod op religieuze uitingen door agenten discriminerend is.

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het toestaan van religieuze uitingen door politieagenten en boa’s, mits dit op een uniforme wijze gebeurt.