Minimumjeugdloon

Minimumjeugdloon

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op een kleiner percentage van het wettelijk minimumloon, ook wel het minimumjeugdloon genoemd;
  • Jongeren vanaf hun achttiende wettelijk meerderjarig zijn;
  • Studeren duurder is geworden door de afschaffing van de basisbeurs, en de gemiddelde schuld per student de afgelopen jaren is toegenomen; 
  • D66 al voorstander is van het afschaffen van het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar;

Overwegende dat:

  • Hetzelfde werk niet hetzelfde wordt beloond maar afhangt van de leeftijd, ondanks dat er voor 18+’ers vrijwel dezelfde regels gelden als 21+’ers;
  • Een hoger minimumloon voor 18-20 jarigen beter de mogelijkheid geeft tot een zelfstandig bestaan door bijvoorbeeld minder schuld op te bouwen;
  • Jeugdwerkloosheid en schooluitval al onder gemiddeld is in vergelijking met de rest van Europa;

Spreekt uit dat:

  • Jongeren vanaf 18 jaar recht hebben op 100% van het Wettelijk Minimumloon.