Docenten hoger onderwijs

Docenten hoger onderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • De focus van het hoger onderwijs meer op onderzoek ligt dan op onderwijs;
  • Docenten in het hoger onderwijs geen verplichte onderwijsbevoegdheid nodig hebben om les te geven;
  • Docenten in het middelbaar onderwijs verplicht een onderwijsbevoegdheid moeten halen om les te geven.

overwegende dat

  • Didactische vaardigheden nodig zijn om les te geven;
  • Promovendi over het algemeen weinig didactische training krijgen.

spreekt uit dat

  • Er meer aandacht moet worden besteed aan het geven en de kwaliteit van het onderwijs in het hoger onderwijs;
  • Onderwijsgevend personeel in het hoger onderwijs een onderwijsbevoegdheid moet halen om de didactische vaardigheden van onderwijsgevend personeel te garanderen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Met didactische vaardigheden wordt bedoeld: De competentie om het leerproces van de student te sturen; De vaardigheid om een les te kunnen indelen; Het creëren van overzichtelijke taakgerichte sfeer binnen colleges.