Lelylijn

Lelylijn

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Reizen met OV tussen de Randstad en het noorden 2,5 uur lang duurt.
  De A7 dichtslibt.
  De Lelylijn een directe spoorverbinding creëert tussen Amsterdam – Flevoland – Friesland – Groningen.
  Het kabinet liever wil inzetten op goedkoper en beter busvervoer tussen de Randstad en het noorden.

overwegende dat

 • De Lelylijn treinreizen tussen Amsterdam en Groningen mogelijk maakt binnen een uur.
  De trein een schoon alternatief is t.o.v. de auto.
  Zowel de Randstad als Flevoland en de noordelijke provincies profiteren d.m.v. bereikbaarheid en impuls in de regio.

spreekt uit dat

 • De JD voorstander is van de Lelylijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De Lelylijn verbetert niet alleen de infrastructuur in het noorden, maar zal ook voor een impuls zorgen in de regio. Met stijgende woningkosten in de Randstad is het belangrijk om forenzen zoveel mogelijk te stimuleren buiten de Randstad te wonen, en de bereikbaarheid sneller te maken.