Ambtelijke ondersteuning Tweede Kamer I

Ambtelijke ondersteuning Tweede Kamer I

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Een goed functionerende controlerende macht essentieel is voor het versterken van het dualisme van de Nederlandse politiek;
  • Het vaak veel werk is om alle (kamer)brieven, rapporten en verdere ontwikkelingen ten aanzien van een bepaald onderwerp te lezen en bij te houden;
  • Kamerleden, vooral deze van kleinere fracties, vaak meerdere onderwerpen tegelijk moeten bijhouden;

overwegende dat

  • Kamerleden met slechts één persoonlijke beleidsmedewerker te weinig ruimte hebben om alle debatten en Kamervragen goed voor te bereiden;
  • Kamerleden hierdoor sterk afhankelijk zijn van de informatie welke gedeeld wordt door media en ministeries;
  • Gezien de controlerende taak van Kamerleden deze afhankelijkheid voor informatie ongewenst is;
  • Kamerleden van grotere fracties op dit moment al in het voordeel zijn nu zij minder onderwerpen en daarmee meer tijd per onderwerp hebben zich goed voor te bereiden;
  • Het ongewenst is dat kamerleden van kleine fracties zich niet inhoudelijk kunnen mengen in het debat omdat zij zich niet goed voor konden bereiden.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten ervoor pleiten dat Kamerleden meer ondersteuning krijgen op grond van een getrapt systeem waarbij rekening wordt gehouden met de extra druk op Kamerleden van een kleine fractie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In vergelijking met omringende landen krijgen de Nederlandse Kamerleden zeer weinig ondersteuning. Niet alleen stapten meerdere kamerleden dit jaar op vanwege de werklast, maar zij worden ook steeds afhankelijker andere spelers. Om een functionerende democratie te verzekeren is het belangrijk dat de Kamer een tegenwicht kan bieden tegen ministeries. Tegelijkertijd moet het slagkrachtverschil tussen grote en kleine partijen niet vergroot worden. Daarom zouden de eerste zetels van verhoudingsgewijs meer ondersteuning moeten krijgen. Concreet kan gedacht worden aan een systeem waarbij de eerste 5 zetels 5 fte aan ondersteuning krijgen per zetel en de daaropvolgende vijftallen steeds steeds één fte minder.

Gerelateerde pagina's