Resistentie antibiotica

Resistentie antibiotica

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Volgens de wereldgezondheidsorganisatie antimicrobiële resistentie (AMR) één van de grootse bedreigingen op het gebied van volksgezondheid en voedselveiligheid is.
  • Behandelingen minder effectief worden door AMR en dit gepaard gaat met hogere medische kosten en toenemende sterfte wereldwijd;
  • AMR een natuurlijk proces is. Dit proces wordt echter versneld door het verkeerd gebruiken van antibiotica.

overwegende dat

  • AMR een issue is in de medische wereld maar ook in de dieren en voedselindustrie;
  • AMR een wereldwijd probleem is waarbij alle landen verantwoordelijkheid moeten nemen

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten het probleem van antimicrobiële resistentie (AMR) erkennen en van mening zijn dat alle landen verantwoordelijkheid moeten nemen om AMR tegen te gaan.
  • Toekomstig beleid met betrekking tot AMR zou gericht moeten zijn op het delen van best-practices tussen landen, het stimuleren van nieuwe vormen van antimicrobiële of andere type medicijnen die kunnen worden gebruikt om infecties te bestrijden en het implementeren van evidence-based richtlijnen bij het voorschrijven van antimicrobiële medicijnen voor dieren en mensen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Antibiotica worden voorgeschreven om een infectie die wordt veroorzaakt door een bacterie te genezen. Echter, bacteriën kunnen resistent, met andere woorden, ongevoelig worden voor antibiotica. Dit wordt ook wel antimicrobiële resistentie (AMR) genoemd. Vergeleken met andere landen is in de Nederlandse gezondheidszorg de resistentie relatief laag. Ook heeft de overheid een succesvolle aanpak in
de veehouderij doorgevoerd. Deze ervaringen kunnen andere landen helpen om ook daar effectieve maatregelen te nemen. Resistente bacteriën beperken zich niet tot landsgrenzen. Het is om deze reden belangrijk dat alle landen verantwoordelijkheid nemen.