Euregio’s

Euregio’s

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • De randen van Nederland in toenemende mate te maken hebben met krimp en
  werkloosheid;
 • Er vaak kansen liggen op de arbeidsmarkt over de grens;
 • Werken over de grens onaantrekkelijk is door de verschillende stelsels met
  betrekking tot sociale zekerheid, belastingen en pensioenopbouw;

Overwegende dat:

 • Kwaliteit belangrijker is dan nationaliteit;
 • Er mensen zijn die de grens over willen gaan, maar worden afgeschrikt door de
  bureaucratische terreur;
 • Een grensoverschrijdende arbeidsmarkt kansen biedt voor inwoners, bedrijven en
  instellingen in Euregio’s;

Spreekt uit dat:

 • Euregio’s tevens worden behandeld als één en dezelfde arbeidsmarkt;
 • Grensoverschrijdende arbeid gestimuleerd moet worden door overheden en het
  bedrijfsleven;
 • Er aparte regelingen worden getroffen bij grenspendelaars waardoor hun sociale
  zekerheid en pensioenopbouw niet nadelig uitpakken.

 

Gerelateerde pagina's