Religie-onderwijs

Religie-onderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • We leven in een multiculturele samenleving waarin verschillende religies bestaan;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten het belangrijk vinden dat ieder individu een bepaalde basis meekrijgt van waaruit hij of zij keuzevrijheid kan uitoefenen;
  • Religies zeer leerzaam zijn, met name wanneer ze op een objectieve manier met elkaar vergeleken worden en op deze manier een eerste stap zetten tot multi-perspectivisme;

Spreekt uit dat:

  • In het onderwijs, met name in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs, ruimte moet worden vrijgemaakt tot een verplicht basisprogramma waarin de belangrijkste wereldculturen met hun religies en denkwijzen aan bod komen;
  • Hierbij met name aandacht moet zijn voor de wijze van redeneren, zodat mensen in de samenleving leren waar waarden vandaan kunnen komen.