Religie-onderwijs

Religie-onderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • We leven in een multiculturele samenleving waarin verschillende religies bestaan;

overwegende dat

  • De Jonge Democraten het belangrijk vinden dat ieder individu een bepaalde basis meekrijgt van waaruit hij of zij keuzevrijheid kan uitoefenen;
  • Religies zeer leerzaam zijn, met name wanneer ze op een objectieve manier met elkaar vergeleken worden en op deze manier een eerste stap zetten tot multi-perspectivisme;

spreekt uit dat

  • In het onderwijs, met name in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs, ruimte moet worden vrijgemaakt tot een verplicht basisprogramma waarin de belangrijkste wereldculturen met hun religies en denkwijzen aan bod komen;
  • Hierbij moet met name aandacht zijn voor de wijze van redeneren, zodat mensen in de samenleving leren waar waarden vandaan kunnen komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Hoewel religie niet allesbepalend is, kunnen we niet ontkennen dat het een belangrijke pijler is in de levens van een grote groep mensen. Het is belangrijk hier kennis mee te maken. We zouden het liefst willen dat dit religieonderwijs zo wordt ingericht dat kinderen leren hoe ze kunnen redeneren en vervolgens hun eigen denkbeelden kunnen ontwikkelen en verwoorden. OP deze manier proberen we het religieonderwijs met een diepere inslag in te richten zodat het een brede functie heeft. Dit hoeft overigens niet te beteken dat er een nieuw vak ontstaat: deze lesstof kan ook geïntegreerd worden in vakken als filosofie, maatschappijleer of levensbeschouwing.