Bindend studie-advies mbo

Bindend studie-advies mbo

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • Het BSA in het mbo bestaat;
  • Vanwege corona het BSA voor twee opeenvolgende jaren is geschrapt in het hoger onderwijs;
  • Een Kamermeerderheid voor het afschaffen van het BSA is in het hoger onderwijs;
  • Minister Van Engelshoven van mening is dat het BSA zorgt voor te veel druk bij studenten;

Overwegende dat:

  • Het BSA de ontwikkeling van studenten remt;
  • Studenten de overstap van vo naar ho, en van mbo naar ho, als een grote stap kunnen ervaren;
  • De opleiding een passende route voor de student binnen de mbo-instelling moet kunnen vinden;
  • Door de BSA in het hoger onderwijs af te schaffen de kansenongelijkheid groeit door deze in het mbo te behouden;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten van mening zijn dat het BSA moet worden afgeschaft in het mbo.