EU samenwerking beschermingsmiddelen infectiepreventie

EU samenwerking beschermingsmiddelen infectiepreventie

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 juni 2020

Constaterende dat:

 • Europese lidstaten een tekort hebben aan persoonlijke beschermingsmiddelen (medische mondkapjes, handschoenen, schorten,
  gezichtsschermen) voor infectiepreventie ten tijde van de COVID-19 pandemie;
 • De meeste Europese lidstaten momenteel weinig capaciteit hebben om deze persoonlijke beschermingsmiddelen zelf te produceren en dus
  afhankelijk zijn van import;
 • De vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de COVID-19 pandemie groter is dan het aanbod waardoor prijzen van deze middelen stijgen;

Overwegende dat:

 • Het van belang is om snel op te treden bij grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid van EU-burgers, zoals pandemieën;
 • De Europese Unie samenwerking stimuleert tussen lidstaten voor de bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid;
 • De COVID-19 pandemie duidelijk heeft gemaakt dat lidstaten concurreren voor persoonlijke beschermingsmiddelen en dat het essentieel is om dit bij toekomstige pandemieën te voorkomen;
 • Het noodzakelijk is dat lidstaten gezamenlijk over voldoende voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken;
 • Fabrieken op EU-grondgebied moeten worden opgezet voor de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Er een verdeelsleutel moet komen voor eerlijke verdeling van EU geproduceerde persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van inwoneraantal;

Spreekt uit dat:

 • De JD wil dat lidstaten van de Europese Unie door middel van samenwerking zich beter voorbereiden op toekomstige pandemieën door gezamenlijk een voorraad zelfgeproduceerde persoonlijke beschermingsmiddelen aan te leggen en een verdeelsleutel hiervoor overeen te komen.