Herziening WIV

Herziening WIV

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

Constaterende dat:

  • In 2018 een meerderheid van de kiezers in een raadgevend referendum tegen de Wiv 2017 stemde, beter bekend als ‘de sleepwet’;
  • Als gevolg van dit referendum 5 beloftes ter verbetering werden gedaan;
  • De twee toezichthouders op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de TIB en de CTIVD, een serie bijzonder kritische en alarmerende rapporten hebben gepubliceerd;
  • De door de regering ingestelde Evaluatiecommissie op 20 januari 2021 met een positief oordeel over de wet kwam, in tegenstelling tot de toezichthouders;
  • De verantwoordelijke ministers in hun brieven naar de Tweede Kamer de kritiek van de toezichthouders meermaals als overdreven hebben bestempeld;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten op basis van inhoudelijke argumenten altijd al tegenstander van de sleepwet zijn geweest, al vóór de referendumcampagne;
  • Volgens de toezichthouders de diensten in strijd met de wettekst en de bedoeling van de wetgever handelen;
  • Volgens de toezichthouders alle 5 de referendum-beloftes zijn verbroken;
  • De informatiepositie van de Tweede Kamer mogelijk in gevaar is door de tegenstrijdigheid tussen toezichthouders en regering;

Spreekt uit dat:

  • De Wiv 2017 in zijn geheel moet word herzien aan de hand van de door de toezichthouders vastgestelde pijnpunten, in plaats van slechts enkele amendementen voor de minimale verduidelijkingen die de Evaluatiecommissie voorstelt.

Gerelateerde pagina's