Westelijke Sahara

Westelijke Sahara

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Het Europese Hof van Justitie in 2016 heeft bevestigd dat de Westelijke Sahara niet valt onder het handelsakkoord van de EU met Marokko;

Overwegende dat:

  • Strijden voor een eigen democratisch land niet economisch afgestraft dient te worden met het betalen van hogere tarieven;
  • De EU een voorstander is van het garanderen van democratie en het verbeteren van mensenrechten over de hele wereld;
  • Dit principe niet altijd even duidelijk naar voren komt in de handelingen van de EU;
  • De Verenigde Staten van Amerika wel de Westelijke Sahara laten vallen onder zijn Generalised System of Preferences, waarbij een groot aantal van de importtarieven voor ontwikkelingslanden komt te vervallen bij de export van goederen naar de VS;
  • De EU zelf ook landen en gebieden onder haar eigen Generalised Scheme of Preferences heeft aangeduid, maar de Westelijke Sahara daar niet onder valt;

Spreekt uit dat:

  • De EU de Westelijke Sahara laat vallen onder haar GSP-systeem zolang er geen concrete oplossing is voor het conflict in de Westelijke Sahara.

Gerelateerde pagina's