Straffen voor rijden onder invloed

Straffen voor rijden onder invloed

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • Incidenten met bestuurders onder invloed van alcohol een aanzienlijke bijdrage leveren aan het aantal jaarlijkse verkeersdoden;
  • Er bij het straffen op rijden onder invloed onderscheid wordt gemaakt tussen beginnende en ervaren bestuurders;

Overwegende dat:

  • Bij een bloedalcoholgehalte van 0,5‰ de kans op een ongeval 1,4 keer zo groot is als bij nuchter rijden;
  • Het voor een slachtoffer niet uitmaakt of hij/zij wordt aangereden door een beginnend of ervaren bestuurder;
  • Het beschonken achter het stuur stappen een bewuste, verwijtbare keuze is;
  • Het effect van alcohol op iemands rijkwaliteit afhankelijk is van meer factoren dan alleen ervaring;
  • Het niet wenselijk is de strafmaat te verlagen;

Spreekt uit dat:

  • Het onderscheid tussen ervaren en beginnend bestuurder moet worden geschrapt;
  • De huidige strafmaat voor beginnende bestuurders wordt dan de norm voor alle bestuurders.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's