Straffen voor rijden onder invloed

Straffen voor rijden onder invloed

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • Incidenten met bestuurders onder invloed van alcohol een aanzienlijke bijdrage leveren aan het aantal jaarlijkse verkeersdoden;
  • Er bij het straffen op rijden onder invloed onderscheid wordt gemaakt tussen beginnende en ervaren bestuurders.

overwegende dat

  • Bij een bloedalcoholgehalte van 0,5‰ de kans op een ongeval 1,4 keer zo groot is als bij nuchter rijden;
  • Het voor een slachtoffer niet uitmaakt of hij/zij wordt aangereden door een beginnend of ervaren bestuurder;
  • Het beschonken achter het stuur stappen een bewuste, verwijtbare keuze is;
  • Het effect van alcohol op iemands rijkwaliteit afhankelijk is van meer factoren dan alleen ervaring;
  • Het niet wenselijk is de strafmaat te verlagen.

spreekt uit dat

  • Het onderscheid tussen ervaren en beginnend bestuurder moet worden geschrapt;
  • De huidige strafmaat voor beginnende bestuurders wordt dan de norm voor alle bestuurders.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De feiten in deze motie zijn overgenomen uit:
SWOV (2018). Rijden onder invloed van alcohol. SWOV-factsheet, juni 2018, Den Haag (https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/rijden-onder-invloed-van-alcohol).
Trimbos Instituut Nederland

Gerelateerde pagina's