CO2-heffing

CO2-heffing

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Nederland zich heeft gecommitteerd aan het akkoord van Parijs;
  • De Nederlandse industrie verantwoordelijk is voor circa 1/3e van de nationale uitstoot;
  • De vruchten voortvloeiende uit vervuilende productie door de industrie worden geplukt;
  • De lasten van uitstoot gedragen worden door derden;

Overwegende dat:

  • Het beprijzen van kosten die door derden gedragen worden zowel rechtvaardig als economisch efficiënt is;
  • Een CO2-heffing de concurrentiepositie niet hoeft te schaden indien de gemiddelde belastingdruk initieel gelijk blijft;
  • Een uniforme CO2-heffing de meest innovatieve en schone ondernemers beloont;
  • Nederland als aanjager in de EU en de wereld kan fungeren;

Spreekt uit dat:

  • Bij het uitblijven van Europese maatregelen op korte termijn, Nederland een CO2-heffing moet invoeren die gelijk is voor alle sectoren;
  • De invoering van de CO2-heffing gepaard dient te gaan met een verlaging van overige belastingen, waardoor de gemiddelde belastingdruk initieel gelijk blijft.

Gerelateerde pagina's