Sekseregistratie

Sekseregistratie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Bij sekseregistratie slechts twee mogelijkheden bestaan, namelijk ‘man’ of ‘vrouw’;
  • Niet iedereen in deze hokjes geplaatst kan worden;
  • Niet iedereen in deze hokjes geplaatst wil worden;
  • Mensen die behoren tot deze twee categorieën problemen ondervinden bij bijvoorbeeld paspoortcontroles en andere momenten van identificatie;

Overwegende dat:

  • Het onwenselijk is dat mensen problemen ondervinden omdat hun uiterlijk of identiteit niet overeenkomt met hun geregistreerde sekse bij identificatie;
  • Lengte, leeftijd, een foto en vingerafdrukken voldoende moeten zijn om iemand te identificeren;
  • Sekse slechts relevant is voor medische kwesties;

Spreekt uit dat:

  • Sekseregistratie uit reisdocumenten moet worden geschrapt;
  • Overheden slechts nog naar geslacht of gender mogen vragen als dat werkelijk noodzakelijk is.

Gerelateerde pagina's