Sekseregistratie

Sekseregistratie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Bij sekseregistratie slechts twee mogelijkheden bestaan, namelijk ‘man’ of ‘vrouw’;
  • Niet iedereen in deze hokjes geplaatst kan worden;
  • Niet iedereen in deze hokjes geplaatst wil worden;
  • Mensen die behoren tot deze twee categorieën problemen ondervinden bij bijvoorbeeld paspoortcontroles en andere momenten van identificatie.

overwegende dat

  • Het onwenselijk is dat mensen problemen ondervinden omdat hun uiterlijk of identiteit niet overeenkomt met hun geregistreerde sekse bij identificatie;
  • Lengte, leeftijd, een foto en vingerafdrukken voldoende moeten zijn om iemand te identificeren;
  • Sekse slechts relevant is voor medische kwesties.

spreekt uit dat

  • Sekseregistratie uit reisdocumenten moet worden geschrapt;
  • Overheden slechts nog naar geslacht of gender mogen vragen als dat werkelijk noodzakelijk is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Niet iedereen identificeert zich als man of vrouw. Ook zijn er mensen die ervoor kiezen sommige dagen zich vrouwelijk te presenteren en andere dagen als man. Voor hen is het kiezen van een gender en ook geslachtsregistratie lastig. Bovendien is een reisdocument iets dat je altijd bij je hebt, een continue herinnering dat je geen echte plek hebt in de samenleving. Daarom pleiten wij voor afschaffing van geslachtsregistratie in reisdocumenten.