Israël-Palestina producten

Israël-Palestina producten

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Arnhem op 14 en 15 juni 2014

Constaterende dat:

  • Goederen geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever in Nederland verkocht worden met het label: ‘Made in Israël’;
  • Dit een incorrect en misleidend label is, omdat deze producten niet uit Israël komen maar uit nederzettingen, die zich in de bezette Palestijnse gebieden bevinden;
  • Deze gebieden zich buiten Israëls internationaal erkende grens van 1967 bevinden, waardoor op die gebieden het humanitair oorlogsrecht van toepassing is, wat het verbiedt om permanente veranderingen aan te brengen in bezet gebied, tenzij deze militair noodzakelijk zijn of worden aangebracht in het belang van de lokale bevolking die onder bezetting leeft;
  • De nederzettingen door de VN, het internationaal Gerechtshof en de Europese Unie, inclusief Nederland, als illegaal bestempeld zijn;

Overwegende dat:

  • Consumenten onder Europese regelgeving voor consumentenbescherming niet mogen worden misleid over de herkomst van producten;
  • Consumenten door transparantie over de herkomst van producten zelf een afweging kunnen maken of ze deze wel of niet willen aanschaffen;
  • Dat goederen geproduceerd in nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden niet vallen onder de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Israël, zoals in 2010 bevestigd door het Europese Hof van Justitie;
  • Het bepalen van de herkomst van producten uit nederzettingen die vermengd worden met producten uit Israël, of die in nederzettingen halfgefabriceerd en in Israël gefinaliseerd worden, lastig is en we ons om deze reden richten op agrarische producten;

Spreekt uit dat:

  • Agrarische producten uit de bezette Palestijnse gebieden als zodanig gelabeld dienen te worden, waarbij voor de consument duidelijk dient te zijn of het en product betreft uit een nederzetting, of en Palestijns product afkomstig van een Palestijnse producent;
  • Indien Israël bij de export naar de Europese Unie van producten uit nederzettingen deze niet als zodanig herkenbaar etiketteert, de Europese Unie bij twijfel over de herkomst van deze goederen de gehele lading terugstuurt.

Gerelateerde pagina's