Streamen raadsvergaderingen

Streamen raadsvergaderingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

 • Veel raadsvergaderingen niet online te volgen zijn;
 • Provinciale Staten en Eerste/Tweede Kamervergaderingen wel online te volgen zijn;

Overwegende dat:

 • Transparantie in een democratie erg belangrijk is;
 • Burgers een steeds minder hoge pet op hebben van de politiek;
 • Lokale politici vaak ontoegankelijk lijken;
 • Transparantie een van de belangrijkste pijlers in de democratie is;
 • Het voor veel inwoners voelt alsof besluiten in de achterkamertjes worden genomen als ze niet kunnen zien waar dit gebeurt;
 • Transparantie vaak nog niet voldoende aanwezig is in de lokale politiek;
 • Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering bijdraagt aan de transparantie van het politieke werk;
 • Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering mensen niet dwingt om naar het stadhuis te gaan maar het stadhuis naar de mensen brengt;
 • Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering het mensen gemakkelijker maakt om een onderwerp te volgen wat ze aan het hart gaat;

Spreekt uit dat:

 • Gemeenten de raadsvergaderingen online met beeld en geluid toegankelijk moeten maken.

Gerelateerde pagina's