Streamen raadsvergaderingen

Streamen raadsvergaderingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Veel raadsvergaderingen niet online te volgen zijn
  Provinciale Staten en Eerste/Tweede Kamervergaderingen wel
  online te volgen zijn

overwegende dat

 • Transparantie in een democratie erg belangrijk is
  Burgers een steeds minder hoge pet op hebben van de politiek
  Lokale politici vaak ontoegankelijk lijken
  Transparantie een van de belangrijkste pijlers in de democratie
  is
  Het voor veel inwoners voelt alsof besluiten in de
  achterkamertjes worden genomen als ze niet kunnen zien waar dit
  gebeurt
  Transparantie vaak nog niet voldoende aanwezig is in de lokale
  politiek
  Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering
  bijdraagt aan de transparantie van het politieke werk
  Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering
  mensen niet dwingt om naar het stadhuis te gaan maar het stadhuis
  naar de mensen brengt
  Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering het
  mensen gemakkelijker maakt om een onderwerp te volgen wat ze aan het hart gaat

spreekt uit dat

 • Gemeenten de raadsvergaderingen online met beeld en geluid
  toegankelijk moeten maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In te veel grote steden is het voor de inwoners steeds lastiger om de
lokale politiek te volgen. Met steeds kleinere regionale media en andere
interesses van landelijke media verdwijnen de traditionele kanalen
vaak. Daarbij kijkt de overheid vaak met de burger mee, bijvoorbeeld
met straatcamera’s. Waarom dan niet andersom? Wanneer het
gemakkelijker wordt gemaakt om de raadsvergadering online te volgen
zullen meer inwoners betrokken raken bij de politiek. Maar zal de
politiek vooral transparanter worden en zich minder terugtrekken in het
stadhuis.

Gerelateerde pagina's