Streamen raadsvergaderingen

Streamen raadsvergaderingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Veel raadsvergaderingen niet online te volgen zijn;
 • Provinciale Staten en Eerste/Tweede Kamervergaderingen wel online te volgen zijn;

overwegende dat

 • Transparantie in een democratie erg belangrijk is;
 • Burgers een steeds minder hoge pet op hebben van de politiek;
 • Lokale politici vaak ontoegankelijk lijken;
 • Transparantie een van de belangrijkste pijlers in de democratie is;
 • Het voor veel inwoners voelt alsof besluiten in de achterkamertjes worden genomen als ze niet kunnen zien waar dit gebeurt;
 • Transparantie vaak nog niet voldoende aanwezig is in de lokale politiek;
 • Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering bijdraagt aan de transparantie van het politieke werk;
 • Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering mensen niet dwingt om naar het stadhuis te gaan maar het stadhuis naar de mensen brengt;
 • Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering het mensen gemakkelijker maakt om een onderwerp te volgen wat ze aan het hart gaat;

spreekt uit dat

 • Gemeenten de raadsvergaderingen online met beeld en geluid toegankelijk moeten maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In te veel grote steden is het voor de inwoners steeds lastiger om de lokale politiek te volgen. Met steeds kleinere regionale media en andere interesses van landelijke media verdwijnen de traditionele kanalen vaak. Daarbij kijkt de overheid vaak met de burger mee, bijvoorbeeld met straatcamera’s. Waarom dan niet andersom? Wanneer het gemakkelijker wordt gemaakt om de raadsvergadering online te volgen zullen meer inwoners betrokken raken bij de politiek. Maar zal de politiek vooral transparanter worden en zich minder terugtrekken in het
stadhuis.

Gerelateerde pagina's