Vaccinatielogistiek (Actuele PM)

Vaccinatielogistiek (Actuele PM)

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) een beleidsministerie is en niet direct een uitvoeringsorganisatie;
  • Defensie beschikt over de ervaring en mankracht om de logistiek rondom de vaccinaties beter in te richten en uit te voeren;
  • Defensie civiele bijstand kan leveren wanneer lokaal bestuur daarom vraagt;
  • Ministerie van VWS niet in staat is gebleken onder leiding van Minister Hugo de Jonge een sterk logistiek plan op te maken;

overwegende dat

  • Defensie een planmatige aanpak al klaar heeft liggen;
  • Ministerie van VWS initieel alles zelf heeft willen doen betreft logistieke planning;
  • Nederland sneller de distributie heeft geregeld en de bevolking sneller een vaccin in de arm kan hebben wanneer de logistieke uitvoering onder leiding staat van defensie;

spreekt uit dat

  • De logistieke uitvoering van de vaccin-distributie op basis van richtlijnen van het ministerie van VWS wordt geleid door Defensie.

en gaat over tot de orde van de dag.