Wajong

Wajong

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

 • De Nederlandse overheid vindt dat werken moet lonen;
 • De JD van mening is dat arbeid minder zwaar moet worden belast;
 • De JD voorstander is van negatieve inkomstenbelasting;
 • De Participatiewet voor veel mensen met een Wajong-uitkering hun inkomen heeft verlaagd van 75% naar 60% van het minimumloon;
 • Bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanhangig is gemaakt, om mensen met een Wajong-uitkering maximaal het minimuloon te mogen verdienen;

Overwegende dat:

 • Iedereen voor het leveren van arbeid beloond zou moeten worden;
 • Het krijgen van loon niet enkel een financiële prikkel vormt, maar waar ook waardering van geleverde prestaties uit spreekt;
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk gelijk behandeld moeten worden aan andere werknemers;
 • Het enerzijds logisch is dat iemand met een uitkering niet ongelimiteerd kan verdienen, maar dat geeft nog niet het recht op geen enkele bijverdiensten;
 • Zij niet met trekkers naar het Binnenhof kunnen gaan;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten de regering oproept om te onderzoeken of mensen met een Wajong-uitkering zouden kunnen experimenteren met een vorm van negatieve inkomstenbelasting.