Uitstrijkjes

Uitstrijkjes

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • vrouwen pas vanaf 30 jaar worden opgeroepen voor het landelijke bevolkingsonderzoek;
  • De leeftijd in Nederland hoger ligt dan in de rest van de EU;

overwegende dat

  • iedereen die seksueel actief is, besmet kan worden met het HPV-virus. 80% van alle vrouwen zijn ooit besmet met HPV. Wanneer de baarmoederhals besmet wordt met het virus ruimt het afweersysteem in 80 tot 90 op 100 besmettingen dit virus op. Bij 10 tot 20 van de 100 vrouwen die besmet raken, blijft HPV sluimeren;
  • meisjes gemiddeld rond hun 15e jaar seksueel actief worden. Vanaf dan kunnen ze besmet raken met HPV. Als de HPV-infectie zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker, duurt dit gemiddeld 10 tot 15 jaar;
  • volgens gynaecoloog Ruud Bekkers hier zeker wat voor te zeggen is. Ongeveer 20% van alle baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) wordt namelijk voor het 35ste jaar gevonden en daarnaast nog eens 6% voor het 30ste. Bekkers: “Voor al deze vrouwen begint screening te laat omdat het voorstadium 5-10 jaar eerder gevonden had kunnen worden.”

spreekt uit dat

  • het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in Nederland de ondergrens leeftijd moet verlagen naar 25 jaar.

en gaat over tot de orde van de dag.