Proctoring

Proctoring

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Proctoring een enorme inbreuk is op de privacy van studenten;
  • Niet alle universiteiten en hogescholen hiermee werken;
  • Studentenorganisaties en politieke jongerenorganisaties al een brandbrief hebben gestuurd aan de besturen van de mbo’s, hbo’s en wo’s met de oproep om dit soort anti-spieksoftware zoveel mogelijk te vermijden en te zoeken naar alternatieven;

Overwegende dat:

  • Privacy, een grondrecht is in Nederland, oftewel de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  • De alternatieve toetsvormen die sommige onderwijsinstellingen aanbieden aan proctoringweigeraars vaak halfslachtig is en pas
    weken later wordt georganiseerd, soms zelfs pas tijdens het oorspronkelijke herkansingsmoment;
  • Zelfs wanneer een alternatieve toetsvorm wordt aangeboden, kunnen de mogelijke negatieve gevolgen van dat alternatief ertoe leiden dat het weigeren van de toets met proctoring niet altijd een vrije keuze is;

Spreekt uit dat:

  • Alle mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten een alternatieve toetsmethode moeten aanbieden wanneer studenten proctoring weigeren. Deze alternatieve toets moet binnen dezelfde periode worden afgenomen als de toets met proctoring, zodat studenten nooit studievertraging kunnen oplopen puur vanwege het feit dat ze aanspraak maken op hun grondrechten.