Meer flexibiliteit in de talen in het vakkenpakket middelbare school

Meer flexibiliteit in de talen in het vakkenpakket middelbare school

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Leerlingen in de onderbouw van de havo en het vwo naast Engels verplicht twee vreemde talen moeten volgen, te weten Frans én Duits;
  • Havo- en vwo-leerlingen één van deze twee vreemde talen mogen vervangen door Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch, Chinees of Turks;
  • Leerlingen in de onderbouw van het vmbo naast Engels verplicht één vreemde taal moeten volgen, te weten Frans of Duits;
  • Vmbo-leerlingen in de onderbouw deze vreemde taal mogen vervangen door voor Spaans, Arabisch of Turks.

Overwegende dat:

  • Het verruimen van de keuze in talen leerlingen meer mogelijkheid geeft om te kiezen voor een taal waar ze zelf interesse in hebben, wat zal leiden tot meer motivatie en leerplezier.
  • Door globalisering zijn niet alleen Frans en Duits (de talen van onze buurlanden) belangrijk zijn voor leerlingen om te leren.
  • De mogelijkheid om bijvoorbeeld zowel Spaans als Chinees te volgen op school in plaats van Frans/Duits leerlingen de
    mogelijkheid geeft om de meest gesproken talen ter wereld te beheersen.

Spreekt uit dat:

  • Scholen de mogelijkheid moeten mogen bieden aan  leerlingen om zowel Frans als Duits te verruilen voor een andere vreemde taal op de middelbare school.